Kundvagnen är tom.

Aachengrimmor kan skapa problem

Det är högsta mode att matcha mönster på schabrak, huva, benlindor och ridbyxor. Hur det passar hästen kommer i skymundan.

 

– Jag ser utrustningsorsakade tryckskador på i princip alla hästar, säger veterinären Sara Nyman.

 

Denna artikel är publicerad i Ridsport Special, vår 2013 | Text: Ingrid Andersson
I sin yrkesutövning ser veterinär Sara Nyman, Vetlanda, resultatet av hur våra hästar sköts och vilken utrustning de har. Till stor del kan man säga att spåren förskräcker, för det finns stora kunskapsluckor om hästen som varelse. Ofta får mode och tillfälliga trender styra mer än hästars verkliga behov.

       
      
Många hästägare inser inte vad hästen är för slags djur och hur den fungerar, säger hon. Detta är mycket viktigare att lära sig, än att ha koll på vilka nya prylar som finns att köpa!
De flesta förknippar Sara Nyman med forskningen kring vatten till hästar och deras dryckesvanor (se faktaruta), men hon har genom åren även haft en omfattande kurs- och informationsverksamhet. Sara brinner för att förmedla kunskap till hästägare och tränare, med fokus på att få dem att förstå hur man kan ge hästarna ett bra liv.
På senare år har hon alltmer arbetat med hästars tänder och med hästar som inte fungerar. Det har inneburit att hon blivit varse vilka problem som felaktigt anpassad utrustning ställer till med. 

Jag kan bara genom att titta på tänderna och i munhålan se hur hästen är riden! Om den hänger lite på höger tygel eller går och biter på bettet hela tiden.

Många ryttare tror tyvärr att utrustningen kan fixa de problem de har med sin häst. Jag skulle vilja påstå att det alldeles för ofta är tvärtom, att det är illa tillpassad utrustning som skapar tryck, ömhet och skav! I förlängningen ger detta en häst som inte fungerar optimalt.
Aachennosgrimman
En av de utrustningsdetaljer som det finns många missförstånd kring, är nosgrimman av aachenmodell. Denna typ av nosgrimma kom i ropet på 1980-talet; innan dess var det kutym – om nosgrimmor över huvud taget användes – att sätta remontgrimma på unghästarna och engelsk nosgrimma på övriga.
Idag dominerar aachengrimman utbudet totalt, vilket innebär att det finns en generation ryttare som inte känner till något annat och inte heller ifrågasätter dess användning.
 • Det är flera saker som kan bli fel med aachengrimmorna; först och främst att de används på alla hästar i alla situationer. Sedan att de inte tillpassas rätt. 
 • Det är vanligt att dra åt den översta, engelska nosgrimman alldeles för hårt och ha den för högt upp så att den vilar mot ansiktsbenet.
 • Den undre, smala remmen dras också åt hårt och rengörs för sällan, den blir fort hård och stel av intorkad saliv. Det kan ge både eksem och skav samt tryck i hästens mun! Dessutom bidrar en hårt åtdragen rem ner om bettet till ett konstant tryck i nacken genom att nackremmen dras neråt.

Sammantaget blir detta en oangenäm upplevelse för hästen, vars ryttare inte förstår varför den försvarar sig mot bettet…

 

Fel mätmetod
Nosgrimmans funktion är att stabilisera tränset, men det finns en rejäl missuppfattning kring hur hårt nosgrimman ska spännas. Att två fingrar ska få plats mellan grimma och nosrygg är det klassiska och rätta. Numera mäter många istället detta vid sidan på hästens huvud, vilket ger en betydligt hårdare åtdragning.
 • Jag möter ofta påståenden som ”det är min tränare som sagt att jag ska spänna åt”, när jag påpekar att nosgrimman är på tok för hårt spänd, berättar Sara Nyman. Det är kanske ett sätt att skylla från sig, men om det verkligen är sant att tränare säger åt ryttarna att spänna nosremmen hårdare undrar jag hur mycket tandlära de kan!
 • Alla som är yrkesverksamma och tränar ekipage måste ha grundkunskaper om hästens tandutveckling och munhålans anatomi. Detta var något som framhölls redan på tidigt 1900-tal, på Wrangels tid.
Rätt tillpassad Aachengrimma
  • •    Den övre nosgrimman, den engelska, ska sitta med ett visst avstånd nedanför ansiktsbenets kant.
  • •    Nosremmen spänns inte hårdare än att man får in två fingrar på nosryggen och hästen kan svälja obehindrat.
  • •    Använd nosgrimman ofta utan den nedre smala remmen. När den remmen används måste den rengöras ofta och hållas smidig. 
  •      Dra inte åt den så att bettet kläms mot mungipan.
Variera bettyp (tredelat, tvådelat och oledat) och typ av nosgrimma ofta. Använd gärna bettlösa alternativ att växla med. Det gör att olika områden utsätts för tryck och tryckskador undviks.
Ryttarens/kuskens hand och inverkan är avgörande för många skador som uppstår i hästens mun. Ta hjälp med att förfina dina signaler och för ryttaren, förbättra sits din sits och balans!
Titta och känn efter i bettläget innan du tränsar så att upptäcker eventuella skador tidigt.
Fakta
Namnet antyder att vi blivit influerade från Tyskland när denna typ av nosgrimma kom hit. På engelska heter den flash noseband. I de engelska förklaringarna anges att denna nosgrimma från början designades för hoppning, för att hålla hästens mun stängd och för att användas tillsammans med en fast martingal.
•  Se till att bett och huvudlag är individuellt tillpassade och att variera utrustningen ofta för att minska risken för tryckskador
•  Stel och äcklig ”snokrem” är vad många hästar får stå ut med.
•  Vem vill ha det här i munnen? Smutsiga bett med intorkade foderrester är vanligare än man tror.
•  Det är här på nosryggen som två fingrar ska få plats. 

Foto: Ingrid Andersson
Vem är Sara Nyman?
Sara Nyman tog sin veterinärexamen 1990 och har arbetat som lärare och forskare vid SLU i Uppsala; på Flyinge som lärare och forskningsansvarig för hippologerna samt med ett projekt kring ban- och tävlingsveterinärer på Jordbruksverket.
2001 doktorerade hon med sin avhandling om hästens dricksvattenbehov och reglering av vätskebalansen. Sedan 13 år driver Sara Nyman egen veterinärpraktik på Wallby säteri utanför Vetlanda, där familjen också har kurs- och konferenshotell samt bedriver fortbildning för veterinärer.  
Veterinär Sara Nyman levererar ofta obekväma sanningar om det liv vi ger våra hästar.

Equitellus AB · Sandbäcksvägen 94B · 144 62 Rönninge · Sweden · info@equitellus.com · Copyright © Equitellus. All Rights Reserved. Design: Linearis