Startsida bibliotek

Kunskap om allt det här och mycket mer hittar du i Equitellus Hästbibliotek. Klicka här för att teckna ditt abonnemang.


Exempel ur biblioteket. Snabbläs boken - Hästens förutsättningar för arbete (360 sidor)


Trailers med exempel ur biblioteket.Bok och planscher
Hästens förutsättningar för arbete
Hästen och Hästhållning • Hoven • Betsling • Sadling • Utrustning för hästens grundutbildning • Utbildning och träning • Utbildning och träning • Hästens grundutbildning

Filmer
Hästhållning • Hovvård • Betsling • Sadling • Hästens inlärning | Philippe Karl, Teori - och ridlektion | Körning från koja till slott | Tömkörning • Hästens arbete i töm. Tömkörning - grunden för ridning och körning | Med känsla för hästen | Utbildning och träning | Hästens grundutbildning
Bok
Körning
Bok
Hästens arbete i töm. Tömkörning - grunden för ridning och körning


Detaljbeskrivning nedan

Hästens förutsättningar för arbete - kunskap för ryttare och kuskar
För att kunna tillgodose hästens behov och säkerställa att hästen bibehåller sin hälsa behöver vi ha god kunskap och insikt om hästens beteende, näringsbehov, fodermedel, utfodring, vatten och livsmiljö.

Ofta börjar vi med de praktiska aktiviteterna eftersom det är det som är mest spännande och roligt. Men för att komma framåt är det viktigt att förstå hästen och ta till sig läran om hästen som biologisk varelse och vad den har för livsbetingelser och behov men också för vår egen säkerhet.

Kunskap om hästens inlärning, utbildning, träningsfysiologi och hur utrustningen påverkar är också nödvändigt för ett framgångsrikt och hälsosamt resultat.
I Equitellus Hästbibliotek har vi samlat unik kunskap för en ännu mer trivsam och framgångsrik samvaron med hästen.
Här får du hjälp att komma tillrätta med många grundläggande problem som vi ofta ställs inför. Det kan vara allt ifrån specifika frågeställningar till att få hästen att bli den pålitliga, harmoniska och hållbara individ som vi önskar oss.

Vi har tagit med oss gammal beprövad erfarenhet, som vi tillsammans med modern vetenskap satt ihop till en riktigt värdefull källa med gedigen hästkunskap.
Vi vet att mycket kunskap går att hitta bl.a. på internet men vi vet också att det sprids mycket som inte alltid bygger på säkra källor.

Att förmedla en väl grundad hästkunskap har därför varit drivkraften för oss när vi producerat allt vårt utbildningsmaterial tillsammans med många namnkunniga experter inom sina respektive områden. Alla med samma drivkraft och vilja att nå ut med riktig och sann hästkunskap.

Materialet är sammanställt i vår bok Hästens förutsättningar för arbete, under utbildning och träning och i ett flertal kompletterande filmer.
Allt är rikt illustrerat, lättillgängligt, pedagogiskt och sökbart på ett enkelt sätt.

Equitellus har i närmare tjugo år verkat för en ökad hästkunskap och spridit den i form av planscher, böcker och mer än 20 000 sålda filmer.

Vår ambition är att:
  • • I första hand göra samvaron med hästen roligare och säkrare.
  • • Främja hästen.
  • • Undvika onödiga skador och sjukdomstillstånd på både häst och ryttare som ofta beror på okunskap och felaktig hantering.
  • • Skapa bättre förståelse för hästen som individ.

Genom att vara lyhörd för och bättre förstå hästens signaler kan vi ligga steget före och vara förberedda för annars oväntade reaktioner.

Hästen och Hästhållning

Kapitlet inleds med hästens ursprung och som biologisk varelse.
Under rubrikerna anatomi och fysiologi visas och beskrivs hästen kropp, var organen sitter och hur de fungerar. Här beskrivs också hur en visitering bör genomföras.

Hästens utfodring ger vägledning om olika fodermedel och hur man räknar ut en foderstat. Hästar är individer och har därmed olika behov. Frågan man bör ställa sig är om hästen verkligen behöver alla de olika ”mirakelpreparat” och kraftfoder som marknaden erbjuder?
Besitter vi dessa kunskaper ger vi hästen de bästa livsvillkoren och förutsättningar för att kunna prestera samtidigt som vi minskar utgifterna och onödiga sjukdomstillstånd. För de hästar som inte ska prestera är det också viktigt att det är balans i foderstaten för att undvika sjukdomar som t ex fång och kolik.

I kapitlet om hästen och hästhållning behandlas också hästens inre och yttre livsmiljö som stall, hagar, foder, vatten ur olika aspekter. Veterinär Sara Nyman som för övrigt har doktorerat på hästens vätskebalansreglering står för faktakunskapen.

Olika hästar har olika förutsättningar och det viktigt att vi har insikter om hästens exteriör och hur den påverkar hästens förutsättningar för ridning och körning. Hästens exteriör beskrivs i det här kapitlet och mer om hur den påverkar hästen vid arbete kommer i kapitlet Utbildning och träning.
Hästens förmåga att arbeta och prestera på ett ändamålsenligt sätt har en stark koppling till exteriören. Exteriören är därför en viktig del vid tex avelsvärderingar då hästar bedöms på ett objektivt sätt utifrån varje avelsförenings mål. När vi står i begrepp att köpa häst är det viktigt att kunna bedöma om hästen passar till det som vi har tänkt att använda den till.

Överlinjens utseende tillsammans med vinklar i skelettet som bogvinkel, huvud/halsansätning, vinklar i bäcken, skankben, haser, kotor, hovar i relation med muskulatur och övriga fysiska och mentala egenskaper påverkar hästens förmåga att prestera och vara hållbar.


Film Hästhållning
• Stallmiljö
• Hagar
• Foder
• Skötsel
• Sjukdomar
• Film Avel
• Uppfödning - avel
• Exteriör
• Semin


Film Hästens inlärning
• Etologi, Jenny Yngvesson
• Grundläggande hantering, Lars Åke Johansson
• Film Utbildning och träning kapitel Exteriör


Bok. Hästens förutsättningar för arbete
• Hästen som biologisk varelse
• Hästens utfodring
• Hästens livsmiljö
• Redo fysiskt
• Hästens grundläggande anatomi och fysiologi
• Visitering
• Filmen Utbildning och träning i kapitlet Träningsfysiologi
• Exteriör

Hoven
Oavsett om vi har hästen som yrke eller som fritidsintresse är det nödvändigt att förstå hur hoven påverkas under rörelse. Med goda insikter i ämnet blir vi också bättre rustade för att kunna bedöma hästens förutsättningar för att kunna prestera med bibehållen hälsa.
God kunskap i ämnet ökar också förståelsen för det hantverk som hovslagaren utför.

Filmen Hovvård
• Anatomi
• Exteriör
• Belastning - broddar
• Sjukdomar
• Tappsko

Bok. Hästens förutsättningar för arbete
• Hovens egenskaper
• Hovformer
• Hovens mekanism och upptagning av krafter
• Hästens rörelsemönster
• Hovslageri
• Fysiologisk skoning
• Skotyper/söm
• Broddar
• Tappskokompetens
• Hovsjukdomar

Betsling
För att kunna skapa en god kommunikation, prestation och bibehållen hästhälsa är det nödvändigt att vi har insikt och kunskap om hästens mun och hur bettet påverkar hästen under ridning och körning.
För att förstå hästens beteende är det viktigt att ta hänsyn till att området där vi placerar bettet är samma område som hästen sorterar bort sådant som den inte vill ta in som föda.
När munnen utsätts för tryck från handen via bettet påverkas hästens gap-, tugg- och sväljreflexer. Ibland kan det medföra obehag och att hästen försöker göra sig av med bettet och därmed försvåras kommunikationen med hästen.
Att utbilda och träna hästar är väldigt komplext och det är inte så ovanligt att det vi uppfattar som mun och bettrelaterade svårigheter har sin grund i hästens exteriör, att hästen inte har tillräcklig styrka att bära ryttare, sadeln, hälsoproblem eller brister i kommunikation och inlärning.
Avsnittet Hästens förutsättningar för arbete i praktiken i kapitlet Utbildning och träning beskriver dessa frågeställningar.

Film Betsling
• Anatomi
• Betttyper
• Tillpassning
• Munhälsa

Bok. Hästens förutsättningar för arbete
• Betslingens förutsättningar
- anatomi och fysiologi i hästmunnen
• Hästens mun - tuggsystemet
• Hästens tanduppsättning
• Typer av bett
• Bettlösa alternativ
• Nosgrimmor
• Tillpassning av huvudlag och bett
• Varför gapar hästen?
• ”Tugga på bettet”
• Skadors uppkomst
• Handens betydelse
• ”Tungfel”,
• Tryckfördelning
• Undersökning och behandling

Sadling
Sadelns främsta uppgift är att underlätta ridningen för ryttaren samt att fördela ryttarens
vikt över en större yta. För att hästen ska kunna röra sig fritt och obehindrat är det nödvändigt att sadelbom och bossor noga anpassas till hästen. I det här kapitlet beskriver vi hur sadeln är uppbyggd och hur den tillpassas på bästa sätt, vilket kräver att hänsyn tas framförallt till hästens exteriör, kondition, rörelsemekanik, användningsområde samt ryttarens längd, balans och vikt.

Film Sadling
• Historik
• Anatomi
• Sadling
• Tillpassning

Bok. Hästens förutsättningar för arbete
• Industriproducerade sadlar
• Sadelns delar
• Sadelbommen - grunden vid all tillpassning
• Bossor och kåpor
• Sadelläget
• Sadel i balans
• Sadelbom i balans
• Om inte sadeln passar
• Kontroll av sadelns passform
• Sadelgjordar
• Placering av sadelgjorden
• Sadelgjordsstroppar
• Dressyrsadel
• Vojlockar, schabrak och sadelpaddar
• Läderhantverk och sadelmakeri
• Mätning av sadelläget
• Processen med att justera och stoppa om en sadel

Utrustning för hästens grundutbildning
All utrustning som vi använder på hästen måste vara ändamålsenlig, funktionell och möjliggöra för hästen att kunna utföra sina uppgifter så optimalt som möjligt.
Under den period då vi börjar hantera och grundutbilda den unga hästen har vi av tradition använt olika bettlösa huvudlag (grimmor). Se även betsling.
På marknaden förekommer också en mängd olika modeller. av gjordar, däcklar, tömmar. När, var och hur är de lämpligast att använda?
I de här kapitlen i bok och filmer reder vi ut begreppen.

Film Utbildning och träning
• Utrustning

Film Hästens arbete i töm
• Utrustning

Bok. Hästens förutsättningar för arbete
• Arbete i töm/tömkörning
• Hjälptyglar?
• Pessoalongen
- i brist på kunskap, känsla och respekt
• Utrustning för körning
• Lokselen
• Lokselens tillpassning
• Helcoller
• Franskt coller
• Bröstselen
• Bröstselens tillpassning och anspänning
• Enbetssele
• Selettdäckel

Utbildning och träning
Kunskaper från äldre skrifter och praktisk erfarenhet i kombination med modern vetenskap och forskning är alla nödvändigheter för att användningen av hästen, oavsett användningsområde, ska kunna utvecklas i positiv riktning.
Därför måste all utbildning och träning ha ett utgå från ett biologiskt förhållningssätt, vilket innebär att respekten för hästens natur alltid sätts i första rummet.
Utbildningen ska leda till att vi får en häst som villigt svarar på ryttaren och kuskens hjälper samtidigt som vi upprätthåller en god hälsa hos hästen.
Man bör heller inte specialinrikta sig för tidigt och begränsa sig till en specifik sportdisciplin eftersom det både när det gäller hästen och människan är bra med en god allmänbildning och träning. Hästens ras, typ och temperament ska anpassas till det arbete som den är mest lämpad för och ska i kombination med en sund inställning leda fram till en harmonisk samverkan mellan människa och häst.
I Hästens grundutbildning avhandlas kommunikation, inlärning hjälper, signaler och hur våra positioner och/kroppsspråket påverkar när vi hanterar, visar häst vid hand, longerar, arbetar i töm och varför det är viktigt att vi förstår hur hästar kommunicerar. I det här kapitlet avhandlas också inkörning-,inridning samt inlärning av bettet från marken.

Under rubriken De grundläggande målen tar vi upp hästens gångarter, takt, ändamålsenlig form, begreppet kontakt, rakriktning, samling.
Utbildning och träning i vagn.
Underlagets inverkan, träningsfysiologi mm.

Hästens förutsättningar för arbete i praktiken
(Kommunikation och ridbarhetsproblem)

Hästar föds med olika förutsättningar både mentalt och fysiskt och det är ingen självklarhet att man kan rida alla hästar. I synnerhet inte de unga eller hästar som inte har styrka nog att bära en ryttare.

Orsaken till att hästen har svårt att arbeta ändamålsenligt kan ha flera orsaker. För att komma tillrätta med de svårigheter som kan dyka upp krävs det inte bara fysisk förmåga hos hästen utan även egen praktisk erfarenhet, god kunskap och insikt kring hästens inlärning och utbildning.

Film Med känsla för hästen

Film Hästens inlärning
• Etolog, Jenny Yngvesson
• Hästutbildare, Lars-Åke Johansson grundläggande hantering.
• Ridlärare, Anna Wallén, grundläggande kommunikation och inlärning i kapson, inlärning av bett och vid hand, grundutbildning under sadel, enkla galoppombyten, samling.

Film Utbildning och träning
• Hästen - träningsfysiologi
• Grundutbildning
• Arbete i töm
• Hästens inlärning
• Utrustning
• Visitation
• Underlag

Bok Utbildning och träning Hästens grundutbildning
• Kloka ord ur Arméns Ridinstruktion
• En häst är alltid en häst
• Kommunikation och inlärning
• Hjälper och signaler
• Hantering i praktiken
• Grundläggande hjälper
• Tydliga signaler
• Horsemanship = Hästmannaskap?
• Rundkorall
• Longering
• Arbete i töm
• Dubbellongering
• Tömkörning
• Tömsättning och positioner
• Arbete vid hand
• Arbete på lång tygel
• Inkörning
• Kan man köra in alla hästar?
• Draglinor
• Skaklar
• Anspänning
• Förspänning av vagn eller redskap
• Visa häst vid hand
• Löshoppning
• Inridning
• Hästen vänjs vid sadel
• Checklista innan uppsittning
• De grundläggande målen
• Hästens gångarter
• Takt
• Ändamålsändlig form
• Kontakt
• Tygel- och tömfattning
• Rakriktning, balans och lösgjordhet
• Balanserat tempo
• Hästens rakriktande
• Samling
• Sammanfattningsvis
• Utbildning och träning i vagn
• Hästens oliksidighet under körning
• Utbildningsmiljöer
• Underlagets inverkan
• Underlag och skötsel
• Grundläggande träningslära
• Träningslära i praktiken
• Variation
• Konditionsträning
• Mäta pulsen
• Uppvärmning
• Muskelträning
• Olika typer av muskelträning
• Muskelansättningen ett kvitto på utfört arbete
• Rygg och bukmuskulatur samverkar
• Tempoväxlingar stärker
• Ryggning
• Variera gångarterna - skritt, trav och galopp
• Hästens förutsättning för arbete i praktiken
• Brister i exteriören
• Exempel på avvikande exteriör
• Exteriörens påverkan under arbete
• Förslag till åtgärder
• Exteriörens påverkan under arbete
• Brister i utrustningen och dess användning
• Brister hos ryttaren och kusken
• Sits
• Kommunikation
• Fysiska problem hos hästen
• Rörelsestörningar
• Ojämnt musklad
• Olika hovform
• Olika trakthöjd
• Trötthet
• Brist på lösgjordhet
• Smärta som orsak
• Hältutredning
• Ledinflammationer
• Ryggsmärta
• Ligament- och senskador


Filmer Philippe Karl

Teorilektion
Filmen ger tydliga exempel på utbildning i den klassiska ridningens grunder. En utbildning där hästen alltid sätts i centrum.
Philippe Karl har verkat som beridare vid den franska kavalleriskolan i Saumur och ansvarade under många år för deras uppvisningsprogram och galaföreställningar. 
Sedan många år bedriver han instruktörsutbildningar i olika delar av världen, www.philippe-karl.com
Under åren 2009-2011 genomfördes en instruktörsutbildning i Sverige med Philippe Karls som lärare. 


Ridlektion
Vid ett av dessa kurstillfällen fick vi möjlighet att dokumentera en teorilektion och en ridlektion med en av sina instruktörselever Anna Wallen, Uppsala. 
Under evenemanget Hansa Pferd utanför Hamburg 2014 medverkade Anna Wallén tillsammans med en grupp instruktörselever i en riduppvisning som mottogs med stående ovationer. 
Philippe Karl är en förkämpe för att hästen ska behandlas med respekt i samband med all utbildning och träning. Han har en konstnärlig ådra och förmågan att rita och teckna hästar samtidigt som han talar gör hans lektioner mycket tydliga och lätta att följa.


Körning

Film Körning från koja till slott
I den här filmen får du många grundläggande tips och råd som hjälper dig att köra din häst.
• Brukskörning - Loksele,
• Trav - Travselning,
• Utrustning,
• Anspänning,
• Tömföring,
• Betsel,
• Inkörning,
• Tänkvärt

Bok Körning
Körning med häst har en lång tradition. I den här boken får du en bred bild av körningens konst, av körtradition förr och nu i hela Sverige och får reda på vilka hästraser som är vanligt förekommande inom körning.

Efter en utförlig genomgång av selar, huvudlag, selning och anspänning, tar författaren upp tömfattningar, tömkörning och arbete i töm. Därefter
följer ett kapitel om inkörning och skolkörning.
För de som är nyfikna på hur tävlingarna i körning är upplagda, finns alla olika moment beskrivna:
dressyr, maraton- och precisionskörning. Boken avslutas med ett kapitel om ekipagekultur och förslag på klädsel för kusk och medhjälpare.

Film Hästens arbete i töm - Tömkörning
Tömkörning - grunden för ridning och körning. 
I den här filmen får du många grundläggande tips och råd som underlättar arbetet med din häst.
  • • Hästens arbete i töm
  • • Introduktion
  • • Utrustning
  • • Tömsättning
  • • Tömhantering
  • • Positioner
 

Bok Hästens arbete i töm
Tömkörning - grunden för ridning och körning
Att arbeta hästen i töm är en vedertagen utbildnings- och träningsmetod vid såväl grundutbildning som vid arbetet med den äldre hästen. Fördelen är att arbetet också ger den som håller i tömmarna möjlighet att lära sig att ”läsa” hästen, vilket är både nödvändigt och värdefullt oavsett om man ska rida eller köra.
Förutom att arbetet befrämjar kommunikation och ledarskap så ger det möjlighet att arbeta hästen och ponnyn utan sadel eller ryttarens tyngd. 
Veterinärer rekommenderar ofta detta arbete i rehabiliteringssyfte. Med en genomtänkt träning kan många hälsoproblem dessutom förebyggas med denna träningsmetod om det utförs på ett korrekt sätt. 
I den här boken får du många grundläggande tips och råd som underlättar arbetet med din häst.

• Hästens förutsättningar för arbete
• Definitioner på arbete i töm
• Utrustning
• Betsling
• Att fästa töm
• Tömsättningar
• Tömfattningar
• Grundutbildning
• Utbildningsskalan
• Positioner
• Övningar
• Goda råd

Equitellus AB · Sandbäcksvägen 94B · 144 62 Rönninge · Sweden · info@equitellus.com · Copyright © Equitellus. All Rights Reserved. Design: Linearis